Utdelningsportföljen

Utdelningsportföljen, ca 60% av den totala portföljen

Utdelningsportföljen utgör basen i mitt sparande. Det är den portfölj som ska generera kassaflöde, som återinvesteras. Den huvudsakliga strategin i portföljen är så kallat buy-and-hold, vilket innebär att jag fyller på mina innehav succesivt, men jag säljer inte förutsatt att inget oväntat negativt inträffar i något av bolagen. Skulle något drastiskt ändras i den fundamentala analysen av något bolag, så kan det bli att jag överväger att sälja av det innehavet.

Jag är ett stort fan av svenska investmentbolag, så därför har jag valt att ha stor exponering mot 5 stycken som jag har analyserat och valt ut. Enligt min strategi så vill jag att mina investmentbolag utgör ungefär 50% av min utdelningsportfölj. Jag tycker att mina valda investmentbolag ger mig god exponering och riskspridning mot ett flertal fina bolag, både större och mindre. Ca 25% av min utdelningsportfölj ska utgöra utdelningsbolag med god och stabil utdelningstillväxt och resterande 25% av utdelningsportföljen ska utgöra utdelningsbolag med lite högre direktavkastning. Vid analys av både investmentbolagen och övriga bolag i portföljen har både borsdata.se och ibindex.se varit till mycket stor hjälp. En annan stor inspirationskälla till denna portfölj är aktieprofilen Marcus Hernhag. Jag upptäckte Marcus böcker och hernhag.se ganska tidigt i mitt strategibygge, vilket jag är mycket tacksam för. Jag vill dock påpeka att det alltid är viktigt att göra sin egen analys.

Är du intresserad av att diskutera utdelningsaktier med andra utdelningsinvesterare, ansök om att bli medlem i Facebookgruppen med namnet Utdelningsaktier.


En annan del av analysen avser mina regler för investeringarna. Det är viktigt för mig att ha nedskrivna förhållningsregler som jag efterföljer. Att reglerna är nedskrivna gör att jag har något konkret att förhålla mig till när jag gör en översyn på mina innehav. Reglerna ger mig också vägledning hur jag kan agera i olika marknadsklimat. 

Regler:
- Köp endast på fundamental analys - inte på impuls.
- Samla pengar och köp vid upplevda dippar.
- Återinvestera utdelningarna.
- Sälj endast vid förändring av fundamentala faktorer, upplevd bubbla eller vid arbitrage.
- Fyll endast på befintliga innehav innan köp av nytt bolag.
- Var försiktig med dollarinvesteringar när dollarn är stark.
- Håll koll på fundamentala faktorer och beslutade utdelningar.
_ Håll koll på belåningsgraden och räntan.


Jag har också satt upp ett antal kriterier när jag gör mina analyser. Det är viktigt för mig att bolaget som jag investerar i gör vinst och har god vinsttillväxt. Enligt min syn att se på det så tenderar aktiekursen att gå dit vinsten går. Att ett bolag gör vinst betyder också att det finns goda möjligheter att ge utdelning, vilket är syftet med denna portfölj.

Viktiga kriterier i mina investeringar:
- Omsättningstillväxt
- Vinsttillväxt
- Utdelningstillväxt
- Vinstmarginal
- Utdelningsandel
- ROE
- P/E-tal
- P/S-tal
- Marginaler (EBIT, Brutto, Rörelse)


Jag gillar även att hålla mig uppdaterad om marknaden, olika branscher, sektorer, makro/omvärld och trender genom flera olika sätt. Det är också på detta sätt som jag söker inspiration och försöker spana in i framtiden.

Inspiration/framtid
- Poddar
- Twitter
- Nyhetsflöden om händelser i bolagen
- Facebook
- Årsredovisningar och rapporter
- Bevakning av köptillfällen