Portföljupplägg och strategi

Min portföljfördelning är tänkt att kunna fungera oavsett storlek på kapitalet. Jag har under åren ändrat i min strategi och justerat utefter de erfarenheter jag upplevt längs vägen. Det var först efter börsfallet 2020 som jag börjar känna att jag har en strategi som jag är riktigt nöjd med och som sprider mina risker på ett bra sätt. Det var när marknadsklimatet var negativt som strategin prövades på riktigt och fastställdes till vad den är idag.

Basen i portföljen ska utgöras av så kallade utdelningsaktier. De bolag som hamnar i denna portfölj har olika hög direktavkastning och de analyseras främst fram genom fundamental analys. Strategin i portföljen är köp-och-behåll, vilket innebär att här sker bara köp, inga försäljningar. Min utdelningsportfölj är min trygga bas.

Den portföljdel som jag analyserar fram genom både fundamentala och tekniska analyser heter tillväxtportföljen. Här ser jag främst potentiell kurstillväxt snarare än utdelning. I denna portföljdel söker jag mer trendföljande bolag och är mer aktiv i min handel.

Nästa portföljdel handlar om råvaror så som olja, guld andra metaller samt mineraler. Min kunskapsnivå inom nämnda investeringar är inte på lika hög nivå, så här sker förutom aktieköp även köp av fonder.

Kryptovalutor är något som är förenat med hög risk så jag har begränsat mig till att investeringar i dessa ska utgöra en mindre del av den totala portföljen.

En liten del av kapitalet är avsett för swingtrading då jag gillar teknisk analys. Swingtradingstrategin innebär för min del kortsiktig aktiehandel på allt från att behålla innehaven under några dagar till några veckor. Denna investeringsstrategi innebär hög risk, vilket gör att jag måste vara aktiv och hålla mig uppdaterad nästan dagligen.

Slutligen så vill jag ha lite kassa vid sidlinjen för att kunna utnyttja eventuella dippar och rekyler på börsen.

Det finns ingen strategi som passar för alla då varje investerare är unik. Det gäller att prova sig fram och försöka hitta den strategi som passar bäst för en själv. Din egen ekonomiska situation är av betydelse och det är viktigt att du känner dig trygg med din strategi och kan sova gott om natten.

Att utvecklas som investerare och bygga sin strategi är något som oftast sker över tid då den kan behöva omprövas många gånger. Själv har jag nog gjort alla misstag man kan göra på börsen, vilket innebär allt från att hamna fel i tajmning av mina köp och sälj till att okritiskt följa råd och rekommendationer och köpa bolag som jag egentligen inte trott på. Det är lätt att lockas in i investeringar som det skrivs om på sociala medier, vilket kan leda till att ogenomtänkta affärer genomförs. Därför har jag satt upp investeringsregler och riktlinjer för mig själv.

Blogginlägg från 2020-10-01 hos Unga Aktiesparare kring mitt portföljtänk.