Lilla kom-igång: Portföljstrategi

Har du funderat på att strukturera upp dina investeringar men inte kommit på hur du ska gå tillväga

Då kanske denna lilla guide kan vara en bra start på vägen.

Oavsett om du är ny på börsen eller har investerat under en tid så kan det vara klokt att se över sin strategi. Inledningsvis kan portföljbygget och uppbyggnad av strategin handla om flertalet frågeställningar. Det kan dock vara en god idé att rannsaka sig själv lite extra för att kunna se på sin ekonomiska situation lite mer objektivt. Ta fram papper och penna för att besvara nedan frågeställningar. Att du skriver ner dina tankar och funderingar gör att du lättare kan sortera upp och strukturera dina tankar och din plan. Det är också lättare att komma ihåg hur och varför du svarade som du gjorde om du har skrivit ner det.


Sparhorisont och målsättning

Den inledande frågan torde vara, vad är målet med mitt sparande och vilken sparhorisont avser det? Tänker jag mig att det är till pensionen om exempelvis 20 eller 30 år eller är det mer kortsiktigt så som till drömsemestern om 3-5 år? Att börja med att titta på sin tänkta sparhorisont gör att du får en idé om du bör dela upp portföljen och strategin i flera olika delar, eller om du endast vill och bör ha sparande på ditt bankkonto. Skriv ner dina tanker kring portföljtänk och eventuell uppdelning av portföljen. Oavsett svar så har du nu börjat bygga upp en struktur för portföljen.

Risken i portföljen

Oavsett om du i föregående steg bestämde dig för att skapa en enda portfölj eller dela upp portföljen i olika delar, så handlar nästa fråga om risken i ditt sparande. Risk är ett brett begrepp och du behöver själv känna efter vilken risk du är villig att ta. Även här kan svaret bli att du har olika riskbenägenhet beroende på vilken typ av sparande du tänker dig. Denna fråga och svar kan direkt kopplas till det första steget och det kan bli olika svar beroende på om du har en enda portfölj eller flera portföljdelar. Ofta säger man att ju kortare sparhorisont desto högre risk, eftersom marknaden tenderar att vara mer volatil* på kort sikt än över tid. För en del utgör aktier högre risk, vilket gör att man kanske helt eller delvis väljer fonder i sitt sparande. För andra kan högre risk innebära att handeln på börsen sker mer frekvent. Därför är det viktigt att fundera på vad risk innebär för dig. Skriv ner dina tankar även för detta steg, så att du kan gå tillbaka vid ett senare tillfälle och följa upp.

Basen i portföljen

För att synliggöra din riskprofil så kan du nu börja fundera över hur stor bas du vill ha i portföljen eller i en enskild portföljdel. En bas kan ses som fundamentet i portföljbygget då du här vill ha mer stabila och trygga investeringar. Vad som är mer stabilt och tryggt är enligt din egen definition. Följdfrågan blir således, hur stor andel av portföljen eller portföljdelen vill jag att basen ska utgöra? Ungefär 70 % eller 80 %? Mer eller mindre? Ju nyare investerare du är, desto större bas är att rekommendera. Fundera på vad du tror passar dig bäst och vad du skulle känna dig trygg och bekväm med, skriv ner dina tankar.
Fundera sedan lite kring hur basen kan byggas upp. En bas kan byggas upp på många olika sätt och några sätt är exempelvis lite mer stabila och "trygga" aktier (exempelvis aktier på OMXS30 eller LargeCap), fonder, räntor eller andra tillgångsslag. Eller en kombination av flera ovan nämnda tillgångsslag. Basen kan också utgöras av en inriktning så som exempelvis utdelningsaktier eller indexfonder. Du bestämmer och utforskar efter din egen förmåga och analys.


Om du väljer att ha flera portföljdelar så får du också fundera på hur de ska byggas upp och hur stor andel av den totala portföljen de ska utgöra. Även här kan du välja inriktning, så som du känner för. Andra inriktningar och strategier kan till exempel vara tillväxtaktier, nischade eller branschspecifika fonder, korttidshandel (trading), m.m.

Kassa och insättningar

I detta steg får du fundera på om du vill vara så gott som fullinvesterad eller vill du ha som regel att ha lite kassa (likvider) vid sidlinjen? Att ha lite likvider kan ge dig möjlighet att köpa aktier eller fonder när du tycker dig se fördelaktiga lägen, men att ha likvider kan också innebära missad avkastning då pengarna inte får jobba.

En annan fråga att ställa sig vid detta steg är hur insättningar till portföljen kommer att ske? Är det ett regelbundet månadssparande du tänker dig eller mer sporadiskt "duttande" då och då? Hur ser din plan ut framåt? Skriv ner dina tankar utifrån vad du tror kommer att vara realistiskt, sett till din budget och din ekonomi i övrigt.


Nedskrivna regler

Nedskrivna regler för dina investeringar kan ge dig bra förhållningssätt om hur du tror dig vilja agera i olika situationer. Du kan exempelvis skriva ner några punkter som du tycker är viktiga och som du kommer att använda som förhållningssätt. Skriv ner vad som är viktigt för dig i dina investeringar eller vad du tror kommer att vara viktigt. För dig kanske den största rädslan är att börsen sjunker kraftigt? Skriv ner hur du önskar agera om dina investeringar skulle sjunka med exempelvis 10 procent, 20 procent eller mer. Skulle detta inträffa så kan du komma ha mycket god nytta av dina nedskrivna regler och kanske undvika att agera i affekt. En annan regel kan kanske innehålla information om hur du bör agera om bolaget eller fonden du har valt skulle förändras i grunden. Det kan exempelvis vara regler kring att bolaget byter ut VD och/eller styrelse, att bolaget kraftigt reviderar sina framtidsutsikter, att bolaget inte längre lever upp till dina förväntningar vad avser specifika nyckeltal eller att fonden du gillar byter förvaltare o.s.v. Du sätter dina egna regler och kriterier.


Låt strategibygget ta tid, prova dig fram och känn efter längs vägen. Våga justera dina tankar kring innehav och regler under tiden. Alla gör misstag på börsen, men om du har en strategi så kan du förmodligen lättare se om misstaget berodde på att du frångick din strategi eller om det är något du behöver ta till dig och justera. Lycka till!