Timing av marknaden, går det?

20.12.2020

TIMING THE MARKET VS TIME IN THE MARKET

Att med sin handel i aktier, fonder eller andra värdepapper försöka tajma marknadens svängningar kan vara oerhört svårt - för att inte säga omöjligt för de allra flesta. Det krävs två korrekta beslut, ett köpbeslut och ett säljbeslut. Inte sällan fortsätter marknaden eller den enskilda aktien upp efter att vi har sålt och vi ser möjlig avkastning försvinna eller så fortsätter marknaden eller den enskilda aktien ner efter köp. Det senare resulterar i att vi kanske säljer då tålamodet tryter, vilket resulterar i att vi gör förlust. Ändå är det många som funderar, analyserar och försöker sig på att tajma marknaden, med just förluster eller missad avkastning som resultat.

Själv anser jag att om du är nybörjare, relativt ny på investeringar eller inte har massor av tid att verkligen läsa på och lära dig ordentligt så är det bättre att sikta på långsiktigt månadssparande och på så sätt sprida ut dina köp över både upp och nedgångar på börsen. Ett regelbundet långsiktigt månadssparande ger dig ibland lägre inköpskurser och ibland högre, men det jämnar ut ditt genomsnittliga anskaffningsvärde (GAV) och börsen har ju en tendens att stiga över tid (historiskt sett).

Varför är det då så svårt att tajma sin handel på börsen? Jag anser att börsen är en dramaqueen, en dramaqueen som reagerar starkt åt båda hållen och som dessutom försöker att finta oss. Vi tror på fortsatt uppgång och då kommer dippen och vise versa. Om du ändå skulle lyckas pricka rätt vid några tillfällen, vilket kan kännas väldigt lyckosamt så kan den lyckan bli kortvarig då du i nästa steg lyckas radera ut hela eller mer av den vinst du nyss gjorde - som sagt - det krävs ofta två korrekta beslut. Ju kortare tidshorisont du har för investeringen desto mer koll och bevakning behöver du ha samt att risken sannolikt ökar. 

För egen del så har jag försökt mig på tajmning många gånger, med varierande utfall. Mitt stora intresse för teknisk analys och spänningen med kortsiktig handel har gjort att jag har ägnat mig åt detta, dock alltid med en begränsad del av min totala portfölj. Att använda sig av endast en liten del av portföljen till mer kortsiktig handel gör att jag begränsar risken i mina investeringar vilket gör att jag fortfarande sover gott om natten.

Hur tänker du kring timing the market vs time in the market?