Upp och nervänd pension?

12.12.2020

"NÖJER DU DIG MED ATT JOBBA 40 TIMMAR I VECKAN, I 40 ÅR FÖR ATT SEDAN LEVA PÅ 40 % AV LÖNEN?"

Detta inlägg såg jag i ett socialt media i veckan. Mitt självklara svar är "Nej, det gör jag verkligen inte!", men sedan fick det mig att fundera lite. Skrivelsen är väldigt rak på sak, samtidigt ärlig och i mina ögon realistisk. För många kanske innebörden triggar oro och stress, eller rent av är stötande då man kanske redan oroar sig för sin ekonomiska ställning vid den framtida pensionen. Det finns också dem som mer eller mindre kontinuerligt söker information, läser på och aktivt försöker att påverka sitt framtida pensionskapital. Jag tillhör en av dem. Mitt intresse för börsen, aktier, kapital och privatekonomi sträcker sig nog längre än många andras, men du kan med medelmåttigt eller ganska svalt intresse sätta dig in i grunderna och på så vis ge dig själv bättre förutsättningar för framtiden. 

Mitt tankesätt för att ge mig de bästa förutsättningarna i framtiden går ut på att helt enkelt vända på pensionspyramiden*. Jag vänder på pyramiden eftersom jag förutsätter att jag själv kommer att få spara och investera till större delen av mitt pensionskapital, jag litar inte på andra utfall än det. Faktiskt. 

Hur tänker du när du läser rubriken i inlägget och hur aktiv är du själv gällande pensionssparande eller annan typ av investering?

Vill du läsa mer om pensionssystemet och göra en prognos över hur din framtida pension kan komma att se ut, besök:

www.pensionsmyndigheten.se samt www.minpension.se

*Pensionspyramiden är den uppställda pyramid som redovisas på pensionsmyndighetens hemsida och som ger en förenklad förklaring till hur pensionssystemet är uppbyggt.