Olika kontoformer

07.11.2020

Som nybörjare kan det vara svårt att veta i vilken ände man ska börja när det gäller investeringar i aktier och fonder. Det kan då i tidigt skede vara bra att sätta sig in i de olika kontoformerna som erbjuds. Jag har utgått från informationen från Avanza och Nordnet gällande de olika kontoformerna som presenteras nedan. 

Aktie- och fonddepå (AF)
Aktie- och fonddepå är den klassiska kontoformen för innehav av värdepapper. Vinstskatten är 30 % och skatteeffekten uppstår först när du realiserar en vinst eller förlust. Förlusterna kan dessutom kvittas mot vinsterna. Även eventuella utdelningar räknas som realiserad vinst och beskattas därmed med 30 % i vinstskatt. I en aktie- och fonddepå äger du värdepappren själv och du får således också medverka på bolagsstämmor.

Investeringssparkonto (ISK)
ISK är en kontoform där du själv äger dina aktier, och kan således medverka på bolagsstämmor. I denna kontoform beskattas kontovärdet årligen med en s.k. schablonbeskattning, oavsett utvecklingen på kontot och om behållningen finns i värdepapper och/eller som likvider. Du behöver själv inte beräkna skatten för kontot utan den kommer förtyckt i din deklaration. Schablonskatten baseras på kontovärdet vid ingången av varje kvartal med tillägg för insättningar av kapital och värdepapper. Skatten beräknas utifrån statslåneräntan + 1 %, vilket för år 2020 blir 0,375 %.

Kapitalförsäkring (KF)
En kapitalförsäkring är precis som det låter, en försäkring. Banken eller försäkringsbolaget äger värdepappren och du står som försäkringstagare, vilket innebär att du inte får medverka på bolagsstämmor. Denna kontoform beskattas genom en schablonbeskattning, oavsett utvecklingen på kontot och om behållningen finns i värdepapper och/eller likvider. Du behöver själv inte beräkna skatten, det sker automatiskt och du betalar schablonskatten en gång per kvartal genom en s.k. avkastningsskatt. Avkastningsskatten dras direkt från din kapitalförsäkring. I en kapitalförsäkring kan du utse en förmånstagare och det är exempelvis vanligt att barnsparande sker i en kapitalförsäkring med barnet eller barnen som förmånstagare.

Du kan själv fördjupa dig och läsa vidare om de olika kontoformerna på

https://www.avanza.se/lar.../kom-igang/valj-ratt-konto.html

https://www.nordnet.se/se/tjanster/konton

(OBS! Det finns även juridiska aspekter kring arvsrätt att beakta gällande de olika kontoformerna.)