Miljonär som pensionär - spännande strategibygge i pensionsportföljen

30.07.2021

För knappt en månad sedan genomfördes en flytt av en av mina tjänstepensioner. Flytten i sig har jag planerat ett tag, men det har dröjt lite längre tid än beräknat tills jag initierade flytten eftersom det den 1:a april i år infördes ett kostnadstak för flyttavgiften. Nu när flytten äntligen är genomförd och pengarna är insatta på mitt nya tjänstepensionskonto hos Avanza så är det dags att investera dem. Två stora fördelar med flytten är att det nu inte finns några skalavgifter (yeay!) samt att jag nu kan välja att investera i aktier, vilket jag enligt min erfarenhet är mycket bättre på än investeringar i fonder (yeay igen!).

Sedan flytten initierades i april i år så har jag byggt på strategin för hur dessa pengar ska investeras och jag valde att bygga strategin på lite liknande sätt som med mina övriga investeringar. Detta eftersom jag hittills är mycket nöjd med utfallet för dessa övriga investeringar. Utgångspunkten vid starten av strategibygget utgjordes av min placeringshorisont och eftersom det är knappt 20 år kvar tills jag får börja ta ut pengarna, tidigast vid 55 års ålder, så är det den horisont i investeringstid som jag minst siktar på.

Med denna tänkta placeringshorisont i fokus så utgjordes nästa steg av att bestämma hur stor del som ska utgöra basen i portföljen. Basen är den del av pengarna som enligt mina definitioner ska investeras i mer stabila och trygga aktier.

Då min portfölj för mina övriga investeringar har en bas på ca 60 procent (min utdelningsportfölj) så valde jag även här att basen skulle utgöra lika stor del av portföljen. Det kapital som ska utgöra basen kommer jag att investera i tre olika investmentbolag, vilka är Investor, Latour och Svolder.

Jag anser att de tre nämnda investmentbolagen ger mig den trygghet och stabilitet som jag eftersträvar. Jag gillar bolagens investeringar, management och historiska utveckling. Och eftersom de har funnits i min utdelningsportfölj i flera år så har jag under åren följt och analyserat dem.

I nästa portföljdel "ovanför basen" bestämde jag mig för att fokusera på bolag med fortsatt potentiell tillväxt, enligt mina egna analyser. Tillväxtdelen i portföljen skulle utgöra ca 30 procent och bestå av fem bolag. Efter att ha analyserat och funderat så kom jag fram till att jag även i tillväxtdelen vill ha stora svenska etablerade bolag. Så här kommer jag delvis att investera i ett bolag som jag redan äger i utdelningsportföljen, vilket är Lifco samt ett bolag som jag tidigare har ägt i min tillväxtportfölj, vilket är Evolution. Jag gillar dessa två bolag och ser fortsatt stor potential för tillväxt framåt.

Utöver Lifco och Evolution så kommer jag även inom dessa 30 procent av denna portfölj att investera i tre bolag som jag har haft på önskelistan men där jag har ansett att värderingarna har sprungit i väg lite väl mycket. Trots att värderingarna för närvarande, i mitt tycke, fortsatt är höga så ser jag stor potential i dessa bolag, vilka är Hexagon, Creades och Fortnox. Jag valde dessa bolag eftersom det är stora svenska bolag som är etablerade på marknaden, samtidigt som det enligt min uppfattning fortsatt finns goda möjligheter till bra avkastning framöver.

Resterande 10 procent av portföljen väljer jag att investera fördelat på tre olika bolag med enligt min uppfattning högre risk än övriga. Jag kallar denna portföljdel för "krydda". De tre bolag som jag har valt som "krydda" är följande: Cellink, Crowdstrike och Sdiptech. Jag tycker detta är tre mycket spännande bolag inom sina respektive branscher som har framtiden för sig.

Jag har successivt sedan några veckor tillbaka börjat att köpa in små poster i några av bolagen för att "känna lite" på strategin och hittills är jag mycket nöjd med mitt upplägg, tankar och analyser kring de bolag som jag har valt. Nu återstår att fortsätta med mina inköp av bolagen för att längre fram göra årsvisa uppföljningar och analyser. 

Har du någon kollat om du har någon flyttbar tjänstepension som du har möjlighet att genomföra för att få fördelarna att slippa skalavgifter samt att kunna investera i aktier? Om du har genomfört detta, hur har du valt att bygga din strategi för dessa investeringar i så fall?