Jag drömmer om FIRE

28.11.2020

FIRE - Financial Independence Retire Early
(Ungefär översatt: Finansiellt oberoende, tidig pensionering)

Vad betyder FIRE för dig? Har du hört talas om begreppet tidigare? Har du själv någon plan eller strategi för att exekvera FIRE, eller är du kanske redan där?

Jag tycker att begreppet är väldigt stelt till sin exakta ordalydelse och tycker att alla som ägnar begreppet en tanke eller plan borde göra sin egen definition. Personligen har jag har först och främst riktat in mig på FI (Financial Independence), det är där min resa befinner sig nu. En resa som består av både spänning, lycka, vissa uppoffringar och en del tankeverksamhet (beräkningar, kalkyleringar och analyser) under vägen. Här får jag även ge uttryck för mitt stora intresse gällande investeringar, börs och privatekonomi. Jag jobbar med mina investeringar, målsättningar och uppföljningar kontinuerligt och med ett tydligt fokus. Frågorna som jag främst ställer mig är: Hur kan jag uppnå FI, vad krävs för investeringar, engagemang, strategi m.m. Vilka är mitthuvudsakliga mål och vilka är delmålen på vägen dit? I praktiken innebär det att jag nu inför årsskiftet sitter med #strategi2021, vilket innebär att jag ser över året som snart har gått, följer upp, reviderar, analyserar, hittar förbättringsområden m.m. Jag beräknar att översynen och strategin för 2021 kommer att vara klar om ca en månad.

När det gäller RE (Retire Early) så är det inget jag i sak strävar efter, då jag själv sätter min ton och definition på begreppet. Jag strävar efter att långsiktigt skapa mig ett liv och en livsstil som består av balans mellan jobb, fritid, relationer och nöjen. Just nu passar deltidsarbete väldigt bra för mig, förutsättningarna att jobba deltid ger mig bättre balans i livet och tid till att ha energi både till mitt jobb, min familj, mina vänner samt övriga nöjen. Det är detta som gör begreppet så tänjbart, alla kan göra sin egen definition och sätta sina egna mål utifrån sina egna förutsättningar