Jag älskar min sparkalkylator!

24.10.2020

Ränta-på-ränta i praktiken 

Kolla hur stor del avkastningen utgör av totalt kapital efter 25 år! 

I beräkningen antar vi följande:
* Vi har ett startkapital på 10 000kr.
* Vi tar den historiska genomsnittliga avkastningen på börsen, vilken är ca 8% per år.
* Vi sparar 500kr per månad.
* Vi investerar pengarna under en period på 25 år.
* Skatteeffekter ej inräknade.

Sa jag att jag älskar min sparkalkylator