Investerarskydd och insättningsgaranti

21.11.2020

Här kommer ett inlägg som jag hoppas kan lära er något nytt alternativt en påminnelse om betydelsen av begreppen nedan.

Vad händer om en bank eller ett kreditmarknadsbolag går i konkurs?

INVESTERARSKYDDET: Investerarskyddet inträder när ett finansiellt företag går i konkurs och du inte kan få ut dina värdepapper eller pengar som företaget har tagit emot för din räkning för att utföra investeringstjänster. Företaget har en skyldighet att hålla sina tillgångar skilda från dina och då äganderätten tydligt framgår så inträder investerarskyddet normalt inte. Men går det inte att utröna så kan investerarskyddet träda i kraft. Som enskild kund kan du maximalt få ut upp till 250 000 kr inkl. upplupen ränta och man måste själv framföra krav på ersättning. Investerarskyddet administreras av Riksgälden och är ett åtagande från staten.

INSÄTTNINGSGARANTI: Den statliga insättningsgarantin omfattar alla företag som har tillstånd från Finansinspektionen att ta emot kunders pengar på konton. Det är viktigt för dig att använda dig av en bank eller kreditmarknadsföretag som har statlig insättningsgaranti. Insättningsgarantin skyddar din pengar insatta på sparkonton i denna typ av institut och ersätter kapital och upplupen ränta upp till 950 000 kr per person och institut. Garantin innebär att du får tillbaka dina insatta sparpengar om banken eller kreditmarknadsbolaget går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att garantin ska tas i anspråk. Så kallade inlåningsföretag och sparkassor omfattas inte av den statliga insättningsgarantin och garantin gäller heller inte för individuellt pensionssparande (IPS) och postväxlar. Insättningsgarantin administreras av Riksgälden.

Förklaringarna kring begreppen investerarskyddet och insättningsgarantin ovan är inte fullständiga, utan jag rekommenderar och uppmanar dig att själv besöka konumenternas.se och riksgalden.se för mer utförlig information.

Källor: Konsumenternas
https://www.konsumenternas.se/.../sa.../investerarskydd/
https://www.konsumenternas.se/.../spa.../insattningsgaranti/

Riksgälden 
https://www.riksgalden.se/