Ekonomisk trygghet till fler!

02.12.2021

Jag önskar att kunskapen kring att spara och investera ökade bland befolkningen då jag tror att det hade varit bättre för både samhället och individen. Självklart har jag full respekt för de som absolut inte KAN utifrån privatekonomisk situation, men det finns nog säkerligen de som skulle vilja men som inte vet hur.

En ekonomisk trygghet innebär mindre stress och press kring privatekonomin och ökad livsglädje i allmänhet (generellt sett). Att ha en buffert och ev. investerat kapital ger också möjligheter. Att heller inte behöva vrida och vända på kronorna vid oväntade utgifter eller få panik är det nog ingen som vill.

Beteendet i att konsumera verkar rota sig allt djupare, särskilt då alla ska "ha direkt", vilket leder till (ökad) skuldsättning till oftast höga räntor. Det är oroväckande att belåningen är så hög i svenska hushåll för det blir så sårbart vid minsta lilla händelse. Räntan är och har varit historiskt låg under en tid, men vad händer när Riksbanken faktiskt höjer räntan? Vart står vi då? Vad händer med alla (över)belånade hushåll? Det kommer högst troligt att hända förr eller senare. Vilka blir tvungna att gå från hus och hem? Kommer inte klyftorna att öka ännu mer då?

Om fler uppmuntras till att spara så kan det förmodligen minska skuldsättning och belåning och ev. framtida sårbarhet och utsatthet. Det är vad jag tror.

Själv jag försöker att inspirera och lära ut så gott jag kan för att fler ska kunna få en ekonomisk trygghet!

Vad tror du?