Bostadsrätt i fjällen som investering

11.07.2021

Köpa bostadsrätt för andrahandsuthyrning

Det är vanligt förekommande att det finns stora begränsningar att köpa bostadsrätt med syftet att hyra ut i andra hand. I föreningens stadgar framgår vad som gäller och inte sällan är det begränsat till vissa situationer och i tid. Det kan då bli problematiskt om du vill investera i en bostadsrätt med just ändamålet uthyrning.

Här i Sälenfjällen är det däremot annorlunda! Regler och riktlinjer skiljer sig hos de allra flesta bostadsrättsföreningarna här uppe. Man främjar andrahandsuthyrning och beläggning året runt för att hålla fjället levande. Med andra ord så kan du investera i en bostadsrätt och hyra ut de veckor som du inte planerar att själv vara där. Detta ger dig möjlighet till ett fritidsboende där du kan vistas själv i kombination med en investering och återkommande intäkt för uthyrning. Uthyrningen kan ske både i privat regi eller via förmedlare. Sköter du allt i privat regi så bär du själv fullt ansvar för allt som har med lägenheten och uthyrningen att göra. Hyr du ut via förmedlare så sköter förmedlaren mycket av det praktiska i samarbete med städfirma, vaktmästeri med mera. Det kan bland annat vara bra att tänka på om man bor långt ifrån.

Nu öppnas också möjligheten upp för större intäkter även sommartid då hemestertrenden breder ut sig samt att SkiStar har lanserat sitt nya koncept Sports&Adventure

I köpprocessen av en bostadsrätt är det alltid viktigt för dig som köpare att fullfölja din undersökningsplikt genom att undersöka lägenheten samt kontakta föreningen, läsa dess stadgar och årsredovisning med mera.

Det är också viktigt för dig som köpare att informera dig om ifall lägenheten som säljs är knuten till ett uthyrningsavtal via en förmedlare. Om lägenheten är knuten till ett uthyrningsavtal så kommer du som köpare att överta avtalet i sin helhet och på så sätt ta över de rättigheter och skyldigheter som följer med avtalet. Redan bokade veckor, uppsägningstider med mera gäller alltså fortsatt för dig som köpare.

För transparens så jobbar jag på en mäklarfirma i Sälenfjällen.

(OBS! Inkomster från uthyrning överstigande 40 000 kr beskattas)
Pressmeddelande från Skatteverket 2021-04-12 gällande beskattning av privatbostäder för uthyrning.