Årskrönika!

22.12.2021

Det är dags att summera år 2021 för snart stänger vi detta händelserika år och lägger avkastningen till handlingarna. Flera av världens börser har präglats av god tillväxt hos bolagen och återhämtning i ekonomin, vilket har genererat breda uppgångar på många håll. Vi får heller inte glömma de ökade flödena tack vare de fortsatta stimulanserna. Då många nya investerare har tillkommit så har börserna minst sagt gått i dur.

På den svenska börsen har storbolagsindexet OMXS30 visat styrka med en uppgång på nästan 24 procent sedan årsskiftet. Det är en riktig stark utveckling. Man brukar säga att börsen i snitt avkastar 7-9 procent per år och att det i regel brukar ske en korrektion per år. Så funderingen här blir; kommer börsåret 2021 att bli ett undantag från denna "regel"? För en korrektion är en börsnedgång på minst 10 procent och det har vi inte haft på den svenska börsen i år. Ingen regel utan undantag som det bekant heter.

OMX30 har dock kommit ner en liten bit från sin toppnotering (ca 2413) i mitten av augusti, då det under hösten har kommit orosmoln kring nya virusvarianter, stigande inflation och kraftigt stigande elpriser. Förmodligen har bland annat vinsthemtagningar också bidragit till en mer svajig och volatil börs. Vart detta tar oss kan vi bara spekulera vidare om. Jag gör och kommer att göra mina analyser om marknadsläget och bolagens utsikter och jag råder dig till att göra dina.

Även om vi inte stänger böckerna för året förrän om drygt en vecka, så vill jag ändå redovisa lite hur mina investeringar har utvecklats under det gånga året, detta för att stämma av mot mina förväntade mål och ambitioner. Då min långsiktiga målsättning är att avkasta i snitt +15 procent per år, vilket är ett högt uppsatt och utmanande mål, så är jag hittills mycket nöjd med min nämna avkastning.

Så här ser det ut för totalportföljen på Avanza. Här har jag en avkastning på drygt +31 procent, i skrivande stund innebär det 7 procentenheter bättre än OMXS30!

Utdelningsportföljen har en avkastning på +27,73 procent
Tillväxtportföljen har en avkastning på +28,65 procent
Råvaruportföljen har en avkastning på +1,28 procent
Swintradingportföljen inkl. krypto har en avkastning på +70,18 procent
Pensionsportföljen har en avkastning på +9,98 procent. (Observera denna portföljdel startades den 6:e juli i år, men ingår från och med det datumet i de +31 procent som totalportföljen genererat).

Jag har numera även en del av swingtradingen på Nordnet, med start från den 24:e november. Denna portföljdel särredovisas och har en avkastning på +16,57 procent sedan starten.

För min del är det viktigt att minst en gång per år göra en översyn av portföljerna, dess viktning och innehav. Jag vill följa upp hur det går för bolagen, hur deras prestation förhåller sig till den målsättning och analys jag har gjort samt hur deras framtidsutsikter ser ut. Under den gångna hösten har jag kollat över mina innehav och utvärderat hur jag ska angripa år 2022. Översynen av bolagen i kombination med analys av marknadsläget resulterade i att jag under andra halvan av november sålde av en del för att allokera om i portföljerna. Anledningen till omallokeringen kan du läsa om HÄR.

Nu känner jag att jag står stabilare inför årsskiftet, både med hur mina bolag är viktade i portföljen men också med att det finns mer likvider.

Vi vet inget om framtiden, men jag ser med spänning fram emot det nya börsåret!

Med detta önskar jag er alla en GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!