Aktieindex

06.12.2020

Vad är ett aktieindex och försöker du överprestera något index med dina investeringar på börsen?

Enkelt förklarat så är ett aktieindex en sammansättning av flera aktier, där man kan säga att dessa aktier utgör en "marknadsaktie". Utvecklingen av de valda aktierna som ingår i "marknadsaktien" avspeglas i ett index. Nedan följer några av våra vanligaste svenska börsindex.

Ett aktieindex kan beräknas på olika sätt och det finns marknadsviktade index, prisviktade index och avkastningsindex. Ett marknadsviktat index är det mest vanliga och det innebär att viktningen baseras på bolagens börsvärde. Ett bolags börsvärde utgörs av aktiekursen multiplicerat med antalet aktier. Detta innebär att det eller de bolagen med störst börsvärde utgör större andel av indexet medan de bolagen med lägre börsvärde utgör mindre andel av indexet. Ett prisviktat index, som inte är lika vanligt, innebär att viktningen utgörs av aktiernas pris (aktiekursen), vilket i sin tur innebär att de bolag som ingår i indexet som har högst aktiekurs utgör större andel av indexet och de med lägst aktiekurs utgör minst andel av indexet. Ett avkastningsindex avser ett index som ger en bild av totalavkastningen, alltså både aktiekursernas utveckling och bolagens aktieutdelningar.

Några olika svenska aktieindex:


OMXS30 - Det indexet som det kanske talas mest om är Stockholmsbörsens OMXS30 och det är det mest handlade av Nasdaq Nordics Index. Indexet är marknadsviktat och här ingår de mest omsatta aktierna  på Nasdaq Stockholm. Beslut om vilka aktier som ska ingå i indexet omdefinieras två gånger per år, baserat på omsättningen under en halvårsperiod med början sju månader före varje halvårsskifte. Själva revideringen av indexet sker första handelsdagarna i januari och juli varje år. Utveckling av OMXS30 YTD är +8,19% (Year to date, 2020-01-01 till och med 2020-12-04).

OMXSPI - ett prisviktat index som också kallas Stockholm-all-share. Detta index visar en bredare helhetsbild över hur börsen går då det väger samman värdet på alla aktier som finns noterade på Stockholmsbörsen. Utveckling av OMXSPI YTD +11,38% (Year to date, 2020-01-01 till och med 2020-12-04).

OMXSGI - ett avkastningsindex där indexets värde baseras på både de ingående bolagens aktiekursutveckling samt utdelningar. Utveckling YTD +12,99% (Year to date, 2020-01-01 till och med 2020-12-04).

För mer info om olika svenska aktieindex, läs:
https://aktiewiki.se/svenska-aktieindex/

Källa text och bild:
https://www.nasdaqomxnordic.com/
https://aktiewiki.se/vad-ar-index/